dạo tiệm cá kia, thấy người ta cho cá bột ăn trứng kiến( có loại dùng để làm mồi câu cá? ) thấy mấy con cá bột bung đầu hết lun, hoi? chế độ cho ăn người ta cũng nói woa loa, 2 buổi ngày, sáng tối, ...vậy trứng kiến, loại thức ăn này thực sự bổ dưởng ha? ? có phổ biến không, cách cho ăn thế nào? , và mua ở đâu? có ai đã áp dụng cách cho an mới này chua vậy