em đọc qua các mục thấy các fan chim ở sài gòn ít quá..hông bít là ít hay do các bác chưa lên tiếng.............?