Bi nuôi cá Rồng cũng được 1 năm rồi
Tự dưng 2 tháng mấy nay nó bị nổi cái gì giống như nấm ở trên 2 cộng râu
không biết có bị sao hôk nữa các pác giúp dùm với