Em mới mua được một cây tùng cối, có phần gốc lũa 50%, bác nào có kinh nghiệm xử lý phần lũa này xin chỉ giúp cho em