Chào các bạn, mình đang định làm bể cá cảnh với kích thước 1m x 20 cm x 70 cm để đặt vào cửa sổ. Nhờ các bạn tư vấn giúp nên làm kính mấy ly?
Và các thiết bị trong bể như bơm, đèn, sủi,... như thế nào?
Thank brothers!