Hôm rồi em định làm thêm cái máy lọc nữa cho bể to nhưng mà cái máy lọc của em có 1 đầu phun nước ra, 1 đầu phun bọt ra. Nghe lời cha bán cá về bịt đầu hút khí vào thế là đầu phun bọt cũng phun ra nước luôn, đấu 2 vòi ra 2 hộp lọc vậy là đỡ được 1 máy, nước ở vòi cũ phun ra không hề bị yếu đi. Hay phết.