BÁC NÀO NHÀ Ở THÀNH CÔNG XÁC NHẬN TIN NÀY GIÚP. TIN VỢ ANH TRUNG CŨNG KHÔNG QUA KHỎI CƠN NGUY KỊCH.