Hồ nhà em bi nhiễm mấy con sán nó cứ bám vào thành hồ, em đã cho muối, thay nước thường xuyên mà vẫn không hết, mấy đại ca có cách nào giúp em với.Thank