nhà còn ba con hams , một dực và hai cái , một con thì có bầu một con thì em chưa biết chắc nhưng khả năng có bầu luôn vì thả em dực vào cắn tới tấp , nên em tách ba em ra làm ba hồ , em cho ăn bằng thức ăn của city zoo , ăn uống bình thường , hai em cái một saphia , một winter white , em đực là panda mắt đỏ .
sao hai hôm nay , để ý hai em cái ngay "chổ ấy" có máu , máu rất ít thôi , sợ động thai nên bỏ cái whey ra .Sáng nay coi lại thì một em cái đã gục ngã dậy ko nỗi nữa , hôm wa vẫn lanh lắm , máu bê bết ngay "chỗ ấy" , mắt lim dim , có lẽ sẽ die trong ngày hôm nay , em ko biết nó bị gì nữa ? anh em nào nuôi hams bị tình trạng này tư vấn cho em với , còn một em cũng có bầu ko biết có die luôn ko dù vẫn lanh lẹ , thấy người vẫn dứng hai chân đòi ăn , cám ơn anh em đã xem tin