Hic trong bể của mình có trồng 1 bụi Hổ Vĩ nhưng ko biết nguyên nhân gì mà lá cứ bị xoăn lại . Mong các bạn giúp đỡ mình với