Trong link dưới đây , chúng ta có thể tính toán và chuyển đổi các đơn vị đo lường căn bản :
# Dung tích bể ( Aquarium Volume Calculator )
# Nhiệt độ ( Fahrenheit - Centigrade Conversion )
# Độ cứng ( Carbonate Hardness Unit Conversion )
# Chuyển đổi đơn vị dung tích ( Liquid measurements )
http://animal-world.com/encyclo/info...%20Conversions