cá nhà e đem từ NT về chừng gần đc 1 tháng òi, từ khi đem về cá cứ bị tưa vây đuôi hoài, nghe nói là tại nguồn nước, e cũng thay nước rồi, 1 tuần 1 lần mà vẫn cứ bị vậy, các bác cho e xin 1 ít king nghiệm nha!!!!