http://www.youtube.com/watch?v=nZhmus6H4Bw

Video quay tại tiệm cá Hải Vương ^^ Mấy em nemo bé bé xinh xinh dễ thương ghê ^^ Nãy mình mới qua đó cho cá nemo ăn tép