đố các bác đây là cây gì . em chụp ở đường phố Singapore. Trời ơi, hái cây mà ko bị phạt chắc em chặt nguyên cành cây này về.