tép đỏ nghe nói ăn rêu,không biết nó ăn rêu hại hay rêu mình trồng,với lại nó ăn khoảng bao nhiêu rêu 1 ngày ,thanks