Lá cây nó cứ bị chấm chấm --> thủng --> vàng lá --> rụng ...mặc dù lá mầm nó vẫn ra các bác ơi.Các bác cho em hỏi tại sao với
(các cây khác nó vẫn lên ầm ầm, hát bài nhạc rừng)

Bể em: 40x20x30
Nền: Đất aquagreen + DBO
Lọc tràn 1 cái
Đèn: 2 x 15w
Có CO2 nhưng gọi là chơi bời thôi vì e tự chế cái hòa tan nên có vẻ nó ko đc ngon lắm ^^

Cho e 1 cách khác phục với!
Many thanks!