em nghe các anh cao thủ nói là chào mào hay là chào mào hót nhiều giọng đổ vậy các anh có thể cho em biết giộng đổ là giọng như thế nào ko các anh nào có file về giọng đổ thì cho em biết nhé với lại cho em hỏi là chào mào má trắng có thể làm chim mồi đc ko . Cám ơn các anh nhiều