ở gần nhà em có đem về 15 con rồng đỏ , em lấy 2 con đại diện nhé: 1 con khoảng 2 ngón tay đầu thì nhú khoảng ngón út giá là 250k châu ít và 1 con khoảng 2,5 nhón tay giá là 350k đầu nhú cở ngón áp út châu khá .các bác thấy giá of tụi nó thế nàocó mắc ko , và còn có 1 con bonsai rồng đỏ máy giá là 50k 3 ngón tay , có mắc ko ko các bác