Tiêu thảo lá đào - loài cây thấp (cao từ 5-10cm) hiện tại đã có mặt tại Hà Nội (mua từ Malaysia đã truyền bá cho A Hòa và vài người nhưng hình như không ai cho phát triển đượcnhiều) hiện ông Chương đã cho phát triển được khoảng chục cây. Chưa có cửa hàng nào nhập về.