http://www.youtube.com/watch?v=3vCgjbLdihg
http://www.youtube.com/watch?v=jENX7V6kTFI
http://www.youtube.com/watch?v=LhjbazNuqvs
http://www.youtube.com/watch?v=qFs5JxZYhJQ
các bạn ơi, muốn các chú cockatiel hát được thì phài làm thế nào ?mình muốn hấn luyện chú cockatiel hát được như vậy. cám ơn các bạn trước