Chỗ nhà mình có bán trứng cút lộn mình rất muốn mua về ấp nhưng ko biết nhiệt độ của ấp nó và cho chim non mới nở ăn và nó ăn cái gì lúc mới nở,và cách cho nó ăn làm sao nữa cắt nhỏ hoặ để nguyên. Nêco1 sai nội dung xin mod đừng xóa