E thì mới tập tỏm chơi khoen thôi. Nhưng lở chơi rồi là thấy ghiền. E thấy Thủ Đức mình cũng nhiều người chơi khoe lắm vậy tại sao chúng ta không lập ra hội khoen Thủ Đức nhỉ. E kêu gọi Bác nào có năng thì cứ đứng ra lập hội, e nhất định ủng hộ cả hai tay. E nói vậy không phải là e kêu gọi rồi thoái thácđâu. Thứ nhất là e đang đi làm(Khôngchuyên tâm 100% công việc cho hội được). Thứ 2 là e còn trẻ người non dạ quá không đủ kinh nghiệm để triệu tập các vị tiền bối. Các vị cao nhân, nếu vị nào thấy mình đủ khả năng thì mình lập hội khoen Thủ Đức đi.