*các anh cho em hỏi :
- 1con red trống size 13 không bông đi với 1 con mal mái không bông size 14 cá đẹp thì cá con ra đẹp không Anh,tỉ lệ như thế nào?
- 2 con mal không bông đi với nhau thì thế nào? vì em có 1 cặp mal không bông đã có con 1 lần dù chỉ đậu khoảng 30 con (chắc là do cá tơ)và đã cho bạn vì không đủ kiên nhẩn nuôi đến lớn. dự tính cho 1 mal đi với 1 red không biết có khả quan không?
*Cám ơn các Anh rất nhiều