con két nhà em nó bị gảy chân rồi có ai biết cách chủa chị chỉ giúp em với thank!!!