Chị GC có 1 kon vẹt cute quá, GC hay bro nào biết tên và chỗ bán cũng như cách chăm sóc nó, post lên cho anh em tham khảo đi nào.