Hôm nay cho cá ăn tình cờ phát hiện ở đuôi nó có 1 đốm lở ra ở đuôi, màu trắng đục . Cho em hỏi đó là bệnh gì, thuốc nào thì chữa khỏi, bán ở đâu ?