Nhà em có 1 cặp thần tiên đẻ rất nhiều trứng trong bể TS chúng đẻ nhiều trứng trên lá >>>>> Ai có KN nuôi cá thần tiên giúp em vơi thanks ................. Bây giờ em phải làm gi để cho cặp cá thần tiên .............