mình xin 1 con cún con bạn nào có cho mình xin với nha .xin cảm ơn đã xem bài , mod đừng xóa bài nhe nếu vi phạm luật thì mod cho để 1 ngày đi