Các anh em cho em hỏi 1 câu (tìm hoài trên 4r mà không thấy), Ở Sài Gòn nơi nào cắt kính tốt, uy tín.
Cám ơn các anh em nhiều.