e còn mới wa mong các bác trong diễn đàn giúp đỡ,e mới mon men vào thế giới này mặc dù cũng chơi bể cũng hơi lâu zui.Nhưng không được đẹp như những gì mắt thấy tai nghe như ở đây.E mong sao sẽ được là thành một thành viên như những thành viên khác ở đây.Và một lần nữa xin được sự giúp đỡ của mọi người.xin cảm ơn