đầu vụ em bẫy đc một giàn chim k bánh tẻ ? e tách đc 4 em thì thấy 1 em líu ngay trong lồng? nhưng tách 1 mình ra thì ngoái lộn vô cùng măc dù e đã treo đĩa. hixhix liệu khi đứng lồng có hết ko các bác?