cho e hỏi trên diễn đàn có ai mắc điện theo cách này chưa, e đã đọc bài này ở góc sáng tạo, nhưng cũng đã làm y như vậy mà sao k thấy đèn sáng gì hết. dụng cụ gồm có 2 bóng 20w 6 tấc, 1 tăng phô 36/40w, và đặc biệt là tắc te loại 110V. a nào đã làm thành công giúp e với