Hiện champa đang nui 1 em Vẹt Lùn, con này nà:


Cho mình hỏi chỗ bán cầu xích cho loại này vì chân chúng wá nhỏ.