Trước đây khi một số người mang cây này về HN lần đầu, nhìn phê lòi mắt do Mầu sắc của cây, lá cây mà xanh non, lá non mới ra có mầu sắc đỏ hồng rực rỡ,


theo ông Chương nói tên gọi là "Roong đi", trên Tropica chưa thấy nói loài này. tuy nhiên do không đủ điều kiện nên mọi người trồng đều bị thoái hoá không còn được như thời đầu. Hiện mình đang có một thuộc đời thứ 2 (cây mẹ chính tay tôi mua từ Quảng Châu - TQ có thẻ của hãng Tropica) hiện đang ra hoa, hy vọng đời thứ 3 tốt

Có thể thuộc họ: Alismataceae
Cao: 15-30 cm
tán cây: 10-15 cm
Ánh sáng: Cao và rất cao
Nhiệt độ nước: 20-28 °C
Độ cứng nước : Mềm và trung bình (soft-medium)
PH: 5,5-7,5
Sinh trưởng chậm

Giống cây Echinodorus 'Oriental'