Ai biết cửa hàng Angle Fish bên LHP giờ move về đâu ko nhỉ? mấy hôm nay chạy ngang thấy toàn đóng cửa...