Xem cho vui, mình định gởi vài tấm hình chim cảnh nhưng không thấy cách tải hình, có gì giúp mình với, xin cảm ơn.