Xin giới thiệu một địa chỉ mới, một diễn đàn về thủy sinh
Đây là một diễn đàn mới được lập với mục tiêu tạo dựng một diễn đàn chuyên biệt về Thuỷ sinh, trong tương lai sẽ là một sân chơi hiếu khách, chan hòa tình bạn và chuyên sâu về thú chơi như lời tựa của diễn đàn
Diễn đàn này cũng do một số Thành viên đã và đang sinh hoạt trên diễn đàn ABV lập ra, một diễn đàn chuyên sâu sẽ hỗ trợ rất có ích cho cộng đồng, do đó xin được giới thiệu để thành viên chúng ta với khao khát tìm hiểu và nhân lên thú chơi thủy sinh có thể tham khảo thêm những gì mà chuyên mục của ABV còn thiếu hoặc chưa có để bổ xung vào kho tàng kiến thức phục vụ thú chơi tao nhã của cộng đồng
Xin mời tham khảo tại đây