em là người mới chơi cá, mong anh,chị em giúp đỡ em về kinh nghiệm nuôi cá nhé . Em rất thích cá vàng, nhất là loại ranchu, em tìm mua ở Hà Nội mà không có . Anh chị nào biết chỗ mua,hoặc ai bán chỉ cho em biết với.hic, em xin cảm ơn!!