em muốn mua 1 đôi chim manh manh về nuôi.Mong mọi người chỉ cách chọn 1 cặp trống mái với.Em muốn nuôi đẻ thi cần chăm sóc như thế nào .Mong mọi người giúp đỡ.