Em là thành viên mới gia nhập, mong các anh chỉ giáo thêm về kinh nghiệm treo lồng nhử cu cườm . Xin chân thành cảm ơn trước