Gần nhà em mới có 1 đàn chim di hay gọi là sắc xám hay xắc hoang đóa gọi là chim di cho nhanh . Đàn có 10 nhóc và rất rạn người như bản tính tự nhiên của chúng , em cũng chẳng muốn bẫy đâu nhưng mấy chú nhóc trong xóm cứ hò nhau đem súng cao su đi bắn thế nên em mới muốn bẫy nuôi 1 thời gian rồi thả đi , nhưng khổ nỗi nhà em không có chú sắc nào cả (mới chết mấy chú ) còn mỗi đôi bẩy mầu các bác nghĩ lấy 7 mầu làm chim mồi được không em cũng chẳng biết làm sao bơi giờ bỏ mặc thì tội chúng wóa.. ..mong các bác chỉ giáo để kíu lấy chúng .