chào các bác.
các bác có thể chỉ cho em cách post ảnh lên điễn đàn nhé?
em có mấy ảnh về chim học mi cung hay lắm nhưng chưa biêt cách post anh thế nào?
hay có thể gửi cho em theo địa chỉ này nhé?
chungsonla88@gmail.com
em cam ơn các bác trước nhé?