Trích diễn văn khai mạc Triển lãm và bình chọn cá Betta đẹp lần thứ 2 của diendancacanh.com:

........
"Chúng tôi xin cám ơn sự quan tâm ủng hộ của diễn đàn chim - cá cảnh ABV . Đây là một sự kiện chưa có tiền lệ trong văn hóa giao lưu giữa các diễn đàn cá cảnh và sự ủng hộ của các bạn đã đánh dấu bước tiến mới của sự đoàn kết , hợp tác của các diễn đàn trong lãnh vực cá cảnh ".....