Em cần mua 1 vài em dĩa như thế này,
em Lam đức chuẩn ko lỗi
em Red white chuẩn hoặc bt cũng đc, nhìn vừa mắt thôi
hiện tại là vậy vì "bác" có hạn.