ng già e mới mang về cây tùng, cũng cổ thụ lắm, để trong nhà,
được vài tuần chắc do thiếu sáng, các lá đều úa hết cả
mang lên để sân thượng thì nó lá lại xanh lại
vấn đề là mỗi lần phải mang vác rất mất công, mà còn hỏng cây nữa,

e ko biết ánh sáng dùng cho bể thủy sinh có tương tự như trường hợp này ko ?

ai có kinh nghiệm về sử dụng ánh sáng nhân tạo trong phòng để khắc phục điều này ko ?