các anh cho em hỏi khi cha mẹ đang nuôi con thì chế độ ăn uống như thế nào?em cảm thấy cha mẹ nuôi con hơi mệt.hên lá cá cha mẹ mới nuôi khoan 100 cá con ma em đã thấy cá cha mẹ hơi mệt nhưng khi em cho ăn thì có vẽ đở hơn nhưng dc một lúc thì lại hơi mệt.ko biết có phải do ph ko?mong các anh chi cho em thêm kinh nghiệm trong vấn đề này.