bác nào biết chỗ bán ó hay đại bàng ở HN hok ah chỉ em với em rất muốn nuôi 1 chú