hai con cá dĩa của em nuôi đã được 10cm hơn rồi
và có nuôi chung với một con tứ vân !
sao em thấy nó không bắt cặp jì hết !
có khi nào tại con tứ vân không vậy các pác !
àh !
trong hồ nuôi cá dĩa nhất thiết phải có cái jì vậy các pác !?