Mình là người mới gia nhập diễn đàn ABV . Trước đậy mình đã từng nuôi cá betta , nhưng lòng vòng trên diễn đàn thì thấy mấy bác nuôi crayfish nên mình thèm quá nên muốn rất muốn tìm hiểu về loài này nhưng mình đọc nhiều bài rồi nhưng mình cảm thấy nó chung chung quá nên xin các bác đã từng nuôi crayfish có thể chỉ mình cách nuôi và cách thiết kế hồ nuôi cho crayfish đuợc không ? và sẵn cho mình hỏi có bác nào biết chỗ bán crayfish không ? Thanks mọi người