http://i288.photobucket.com/albums/l...56caEo6eRK.jpg
anh em có biết làm cách nào để đuôi của guppy dc như thế này ko?
nhìn mê quá!
em thấy đuôi guppy thông thường ko dc như dải lụa thế này, ko hiểu người ta lai thế nào nhr\ỉ?